Jong Nederland Vijlen (JONE)

Adres:

Jeugdgebouw ‘Noeëts Gedaat’ Verenigingsgebouw van Stg. Jeugdwerk Jo-Ne Vijlen

Hopschet 2, 6294 BL VIJLEN.

Postadres: Jong Nederland Vijlen. T.a.v. Ron Paffen Schuttebergsweg 10 6291NG Vaals

Email: Ronpaffen@hetnet.nl

Doel van de vereniging:

" Het in de ruimste zin bieden en bevorderen van mogelijkheden tot eigentijdse ontspanning en ontplooiing van jeugdige personen die hun vrije tijd in enigerlei verband actief dan wel passief willen beleven. "

Doelgroep vereniging:

In directe vorm gericht op jongens in de leeftijd van ~6 tot ~18 jaar.

Daarnaast indirect middels allerlei extra activiteiten voor alle doelgroepen; zowel jongens als meisjes en tevens volwassenen.

Omschrijving activiteiten van de vereniging:

Wekelijks worden door vrijwilligers groepsactiviteiten georganiseerd voor drie verschillende leefdtijdsgroepen. Daarnaast zijn er regelmatig traditionele en bijzondere activiteiten gericht op de eigen leden alsook op de gehele gemeenschap.

Voorbeelden van traditionele activiteiten: Driekoningentocht, Talentenjacht, Jeugdcarnaval Vijlen (is een onderdeel van Jong Nederland Vijlen), Paas-spelen/markt, Kampweekend, Excursies, Survivaltochten, Binnen- en Buitenspelen, Avondtochten, Kerstactiviteiten, enz, enz.

De wekelijkse activiteiten voor leden vinden plaats vanuit het Jeugdgebouw ‘Noeëts Gedaat’ op:

Nb. De leiding beslist in welke groep het jeugdlid geplaatst wordt.

Regelmatig zijn er thema-activiteiten voor de groepen afzonderlijk en voor alle leden gezamenlijk. Daarbij richten de activiteiten van de jongste groep zich voornamelijk op kindvriendelijk doch leerzaam en vooral spelenderwijs omgaan met materialen (doe-opdrachten) en is er ook veel tijd gereserveerd voor groepsspellen.

Voor de oudste groep richten de activiteiten zich voornamelijk op de actualiteit en staat het ‘ruigere werk’ op de voorgrond. De tussengroep is een mengeling van beiden waarbij samen iets doen en elkaar respecteren belangrijke items zijn evenals de ontdekking van onze maatschappij met alle positieve en negatieve elementen.

Contributiekosten:

Voor leden is de contributie (per 1-1-2002) vastgesteld op € 20 per jaar, per persoon, te voldoen in twee halfjaarlijkse termijnen; Hierbij inbegrepen nagenoeg alle activiteiten. Voor enkele activiteiten wordt een extra bijdrage gevraagd en dient er middels een dan te ontvangen formulier de deelname (geen verplichting) bevestigd te worden middels een handtekening van ouder(s)/voogd:

Deelname aan welke activiteit van Jong Nederland Vijlen dan ook geschiedt geheel op eigen risico.

Zomerkamp 2003

Informatievoorziening:

Bijzondere activiteiten of wijzigingen naar de leden toe worden gemeld middels infobriefjes verstrekt door de betreffende groepsleiding.

Sponsoring:

Jong Nederland Vijlen is een organisatie die functioneert op vrijwillige basis en wordt derhalve volgens het gemeentelijk beleid gesubsidieerd op basis van een jongerenorganisatie. Genoemde subsidie is echter ver ontoereikend om de leden in hun behoeften, wensen en vooral benodigde activiteiten te voorzien. Sponsoring van Jong Nederland Vijlen is dan ook ten allen tijde mogelijk. Naar bedrijven toe is er in het najaar de jaarlijkse Sponsoraktie. Als tegenprestatie kunnen wij voor bedrijven een reclameblok plaatsen op alle infobrieven en huis aan huis briefings die wij als Jong Nederland verspreiden of kunnen wij in overleg speciale ideeën ontwikkelen.

Algemene informatie:

Voor informatie betreffende activiteiten en/of lidmaatschap kan men terecht bij de:

Voorzitter dhr. R. Paffen (Ron), tel. 043-3066034,

 

Aanspreekpersonen, ook voor ziek- en afmeldingen, voor ouders en leden van een bepaalde groep:

Maandaggroep dhr. R. Paffen (Ron), tel. 043-3066034.

Dinsdaggroep dhr. H. Jehae (Hub), tel. 043-3064217.

Donderdaggroep dhr. J. Dritty (John), tel. 043-3065272. voor informatie en algehele leiding groepen.

Voor vragen/informatie betreffende sponsoring kan men terecht bij:

Penningmeester dhr. H. Jehae (Hub), tel 043-3064217. h.jehae@12move.nl en Ronpaffen@hetnet.nl

Foto's kamp 2002 Wahlwiller

Foto's Carnaval jone 2003