Aan Schutterij, Zangkoor, Harmonie, Volleybalclub Tornado, Mariaschool, VMV, Jeugdvereniging JONE, Villa Dancers, Voetbalvereniging, Jeugdcarnaval, Vastelovendsverein De Schnapsnaze, Kindervakantiewerk Vijlen, Oranjecomite Vijlen, Stichting Speelgelegenheden Vaals, Dorpstoneel Ville, Zij-actief Vijlen, Postduivenvereniging Limburgia Vijlen, Wandelclub JO-NE, Peuterspeelzaal Olleke Bolleke en eventuele andere gebruikers van de Koel.

Vijlen, 27 januari 2005.

Afspraken gebruik evenemententerrein "De Koel"

Op 13 januari 2005 is de samenwerking tussen de gemeente Vaals en de Stichting Evenementencommissie Vijlen ten aanzien van het gebruik en het beheer van het evenemententerrein "De Koel" vastgelegd in een beheerovereenkomst, die wij u hierbij ter informatie doen toekomen. De aangegane samenwerking zet in op een zo doelmatig en duurzaam mogelijk gebruik van het hart van Vijlen. De Evenementencommissie fungeert hierbij als schakel tussen de Vijlense gemeenschap en de gemeente Vaals. In de praktijk betekent dit voor u het volgende: Indien u voor het houden van een activiteit gebruik wilt maken van het terrein, stelt u zich in verbinding met onze co÷rdinator, de heer Wilfred Nijssen, Pastorijweg 15 te Vijlen. U vult bijgevoegd formulier in en verstrekt dit aan hem liefst per mail (w.nijssen@home.nl). Stroom- en watervoorziening kunnen vervolgens voor u geregeld worden en het terrein wordt toegankelijk gemaakt.

Ook is het mogelijk om materialen van onze stichting om niet te lenen. Hierbij geldt een borgstelling van 50 euro. De materialen zijn na fiattering en betaling van de borg, te verkrijgen bij Arno Eijmael 043-3062675 Vijlen. Graag tijdige aanvraag. Heeft u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen, neem dan gerust contact op met ons op. Wij zien uit naar een plezierige en effectieve samenwerking.

Met vriendelijke groet, Stichting Evenementencommissie Vijlen

Voorzitter Jean Vroemen, Secretaris Wilfred Nijssen

 

 

Contactpersonen ivm. het gebruik van de Koel.

Coördinator beheer en toezicht speeltoestellen, meldingen van schade en vernielingen: Wilfred Nijssen 043-3061063, Jean Vroemen 043-3065202.

Sleutel ingang koel, stroom en water hoofdaansluitingen: Wilfred Nijssen. 043-3061063.

Materiaaluitleen (graag tijdig contact opnemen, denk aan de borgsom € 50,-). Arno Eijmael van Renessestraat 5. Tel.043-3062675. Afhalen bij jeugdgebouw JONE. (materialenlijst.) en (aanvraagformulier gebruik Koel).

Vergunningen gebruik van de Koel : Gemeente.

Persbericht:

Samenwerking gemeente Vaals en Evenementencommissie Vijlen Beheerovereenkomst voor Evenemententerrein De Koel.

 

De gemeente Vaals en de Stichting Evenementencommissie Vijlen hebben de samenwerking gezocht bij het uitoefenen van het beheer van het nieuw ingerichte evenemententerrein "De Koel" in Vijlen. Een evenemententerrein dat multifunctioneel gebruikt kan worden voor het houden van evenementen en sportactiviteiten, dienst doet als speelterrein voor de kinderen van Vijlen en dat in de winter tot een slee- en schaatsparadijs kan worden omgetoverd.

De aangegane samenwerking tussen de gemeente Vaals en de Evenementencommissie Vijlen is verwoord in een beheerovereenkomst. Doelstelling is om door een optimale samenwerking tussen de gemeente Vaals en de inwoners van Vijlen, te komen tot een zo doelmatig en duurzaam mogelijk gebruik van het terrein. Om dit te realiseren gaat de Evenementencommissie Vijlen structureel toezicht uitoefenen en als eerste aanspreekpunt voor verenigingen, jongeren en buurtbewoners fungeren.

Voorzieningen zoals bijvoorbeeld stroom en water zullen door tussenkomst van de Evenementencommissie beschikbaar worden gesteld. Bij vriesweer zal in Vijlen als eerste plek in Limburg geschaatst kunnen worden. De gemeente zal naast het verlenen van vergunningen, het terrein en de aanwezige speeltoestellen onderhouden en noodzakelijke voorzieningen treffen. Halfjaarlijks zal de samenwerking worden besproken en zullen wederzijdse wensen kenbaar worden gemaakt. De verenigingen van Vijlen zullen nader over de aangegane samenwerking worden ge´nformeerd.

Stichting Evenementencommissie Vijlen